Krav Maga het Ultime zelf verdedigings systeem.

UPDATE CORONA VIRUS:

Beste leden,  advies van het RIVM Powerhouse zal ook worden gesloten in een poging de verspreiding te minimaliseren en dit corona-virus te helpen overwinnen.

Gedurende de periode dat Powerhouse gesloten is, zal Powerhouse alle lidmaatschappen 'bevriezen'! Dit betekent dat Powerhouse GEEN lidmaatschapskosten van uw bankrekening zal aftrekken. De lidmaatschapskosten die u deze maand heeft betaald, worden verrekend wanneer deze "sluitingsperiode" is verstreken.

Zodra het RIVM groen licht geeft om te heropenen, zullen we de lidmaatschappen weer actieveren.

We hopen dat iedereen dit virus zeer serieus neemt en het op zich neemt om verantwoordelijk te handelen, sociaal contact te minimaliseren en thuis te blijven. Hoe beter we dit doen, hoe sneller we kunnen doorgaan met ons leven .....

UPDATE CORONA VIRUS:

Dear Members, following the advice of the RIVM Powerhouse will also be closed in an effort to minimize spread and help overcome this Corona Virus.

During the period in which Powerhouse is closed, Powerhouse will “freeze” all memberships! This means Powerhouse will NOT deduct any membership costs from your bank account. The membership costs which you paid for this month will be settled when this “closing” period is over.

As soon as the RIVM gives the green light te re-open we will unfreeze the contracts.

We hope everyone takes this Virus very serious and takes it upon themselves to act responsible and minimize social contact and stay at home. The better we do this the faster we can continue with our lives.....

 

Stay safe, 

Team Powerhouse